Sylabus přednášky (DG III)

Přednáška a cvičeníObsah
 
1.Základy kinematické geometrie v rovině - určenost pohybu pomocí trajektorií a obálek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
2.Pevná a hybná polodie, jejich konstrukce
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2a, Příklad 2b
3.Vratný pohyb
Příklad 1, Příklad 2
4.Ponceletova konstrukce trajektorií a obálek
5.Cyklické pohyby - cykloidální, epicykloidální, hypocykloidální, pericykloidální, evolventní
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5, Příklad 6, Příklad 7
6.Eliptický a kardioidický pohyb
Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
7.Konchoidální pohyb
Příklad 1, Příklad 2
8.Úpatnicový pohyb
Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
9.Středy křivostí trajektorií a obálek
10.Kartografie - základní pojmy, referenční plochy, zeměpisné a kartografické souřadnice, zeměpisná síť
Přednáška
11.Kartografie - kartografická zobrazení, obrazy zeměpisných sítí
Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5, Příklad 6, Příklad 7, Příklad 8, Příklad 9, Příklad 10, Příklad 11

Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 6.5.2015