Public Events

This part of web site is dedicated to reports from public events which are organized by the Faculty of Mathematics and Physics and Department of Mathematics Education. You can also see reports on facebook page.

V této části webových stránek lze dohledat informace ohledně chystaných nebo již proběhlých akcí pro studenty a učitele středních škol a pro zájemce o studium, kterých se účastní Katedra didaktiky matematiky a na jejichž organizaci se podílím.


Minulé akce

Jedna noc s informatikou a matematikou 27. 1. 2016
Akce pro studenty středních škol a veřejnost, které se Katedra didaktiky matematiky zúčastnila se stánkem "Svět geometrie".

Den otevřených dveří 23. 11. 2016
Akce pro zájemce o studium, které se Katedra didaktiky matematiky tradičně účastní se stánkem věnovaným geometrii a jejím aplikacím.

foto z akce ]
Den otevřených dveří 26. 11. 2015
Akce pro zájemce o studium, které se Katedra didaktiky matematiky tradičně účastní se stánkem věnovaným geometrii a jejím aplikacím.


Jeden den s informatikou 29. 9. 2015
Akce pro studenty středních škol, které se Katedra didaktiky matematiky tradičně účastní se stánkem "Kouzelný svět geometrie".
foto z akce ]

Jedna noc s informatikou a matematikou 27. 1. 2015
Akce pro studenty středních škol a veřejnost, které se Katedra didaktiky matematiky zúčastnila se stánkem "Kouzelný svět geometrie".
foto z akce ]

Den otevřených dveří 26. 11. 2014
Akce pro zájemce o studium, které se Katedra didaktiky matematiky tradičně účastní se stánkem věnovaným geometrii a jejím aplikacím.
foto z akce ]

Jeden den s informatikou 23. 9. 2014
Akce pro studenty středních škol, které se Katedra didaktiky matematiky tradičně účastní se stánkem věnovaným geometrii a jejím aplikacím.
foto z akce ]
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 11.7.2017