New Topics for Reading

This part of web site is dedicated to interesting topics in geometry. There are new study materials, examples from lessons and much more. These study materials are supported from FRVŠ project Inovation of Descriptive Geometry I and III (Inovace předmětů Deskriptivní geometrie I a III) number 358B5 (302-11/202698). A part of this web is in Czech because is intended for my students. It is still under the construction.

V rámci projektu Inovace předmětů Deskriptivní geometrie I a III z FRVŠ postupně rozšiřuji sbírku příkladů, které jsou určeny pro studenty nejen naší fakulty. Kromě jiného vytvářím pro předmět Deskriptivní geometrie III také nové studijní materiály. Pod následujícími tématy lze nalézt nejen materiály ke studiu a příklady pro samostudium, ale rovněž různé geometrické zajímavosti, studentské práce a mnoho dalšího. Tato část webu je stále ve výstavbě, plánuji materiály rozšiřovat a případně přidávat nová geometrická témata. V budoucnu se rovněž počítá s podobnou podporou také pro ostatní předměty, které vyučuji.


Témata
Kuželosečky ve středové kolineaci Středové promítání Lineární perspektiva
Konstruktivní fotogrammetrie Zrcadlení v LP Anaglyfy
Obrysy rotačních ploch Plochy stavební praxe Průměty ploch
3D modelování Rysy na počítači Studentské práce
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 27.10.2013