Materials for teachers and students

This part of web site is dedicated to interesting topics in geometry. There are new study materials which are provided for free download. A part of this web is in Czech because is intended for czech teachers and students.

V rámci různých projektů, kterým se věnuji, vytvářím studijní a výukové materiály pro studenty a učitele středních a vysokých škol. Materiály jsou věnovány geometrii, počítačovému modelování a rýsování, výuce geometrie a mnohému dalšímu. Pokud je to možné nabízím zde materiály ke stažený.


Ke stažení

1.Prázdninová škola pro učitele matematiky a fyziky - Geometrické modely a základy dynamické geometrie
Petra Surynková. Učební text vznikl v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0028, Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje, hrazeného ESF a SR ČR.
materiál ke stažení(.pdf) ]
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 14.11.2014