Univerzita třetího věku (MFF)

       

Přednáška pro U3V - Geometrie v architektuře a malířství

Budou se probírat například tato témata:

  • Pokrývání roviny
  • Geometrie v malířství
  • Architektonická tvorba
  • Rozbor fotografie
  • Plochy stavební praxe
  • Kinematická geometrieSylabus přednášek

V aktuálním semestru nenalezeni žádní studenti.

Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 18.4.2022