Požadavky ke zkoušce (KIN)

Platí i pro distanční výuku. K získání zápočtu je nutné odevzdat a prezentovat dvě úlohy zpracované v GeoGebře.

1. úloha - určenost pohybu pomocí trajektorií a obálek
Pohyb je zadaný kombinací trajektorií a obálek s měnitelnými parametry (například pomocí posuvníků). Úkolem je sestrojit trajektorie bodů, jejichž polohu lze měnit, hybnou a pevnou polodii (hybnou polodii pro všechny polohy pohybu, například hybnou polodii nakreslit ve dvou polohách). Dále pro libovolnou křivku (opět s měnitelnými parametry jejího zadání) určit obálku s body dotyku.

2. úloha - určenost pohybu pomocí polodií
Pohyb je zadaný polodiemi s měnitelnými parametry (například pomocí posuvníků). Úkolem je sestrojit trajektorie bodů, jejichž polohu lze měnit, a dále pro libovolnou křivku (opět s měnitelnými parametry jejího zadání) určit obálku s body dotyku.


Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - dva příklady z kinematické geometrie, ústní část - doplňující otázka z kinematické geometrie. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru:

  • Základy kinematické geometrie v rovině - určenost pohybu pomocí trajektorií a obálek
  • Pevná a hybná polodie, jejich konstrukce
  • Speciální pohyby
  • Středy křivostí trajektorií a obálek

    Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 27.10.2020