Požadavky ke zkoušce (DG III)

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - dva příklady z kinematické geometrie, ústní část - doplňující otázka z kinematické geometrie a kartografie. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru:

  • Základy kinematické geometrie v rovině - určenost pohybu pomocí trajektorií a obálek
  • Pevná a hybná polodie, jejich konstrukce
  • Speciální pohyby
  • Kartografie
    Kartografická zobrazení, obrazy zeměpisných sítí.

    Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 13.5.2015