Test (ZZM)

Na konci semestru se bude psát zápočtová písemná práce, nutná je alespoň 75% úspěšnost. Písemná páce bude zahrnovat veškerou látku probranou během semestru.

Obsah písemné práce

  • Jednoduché příklady na prostorovou představivost
  • Polohové vlastnosti - vzájemná poloha přímek a rovin
  • Metrické vlastnosti - odchylky, vzdálenosti útvarů (konstrukčně)
  • Řezy tělesy ve volném rovnoběžném promítání - užití osové afinity, středové kolineace, průsečíku přímky s tělesem
  • Osová afinita v rovině - obrazy přímek, bodů, kružnice a elipsy
  • Využití osové afinity - průnik přímky a elipsy, tečna k elipse, trojúhelníková a proužková konstrukce elipsy, Rytzova konstrukce
  • Mongeovo promítání - základní vlastnosti, obrazy bodů, přímek a rovin
  • Mongeovo promítání - vzájemná poloha přímek a rovin
  • Kosoúhlé promítání - základní vlastnosti
  • Kosoúhlé promítání - zobrazování těles v základní poloze (podstava v půdorysně, v nárysně, v bokorysně)
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 15.1.2012