Test (ZZM)

Na konci semestru se bude psát zápočtová písemná práce. Písemná páce bude zahrnovat veškerou látku probranou během semestru.

Obsah písemné práce

 • Jednoduché příklady na prostorovou představivost
 • Polohové vlastnosti - vzájemná poloha přímek a rovin
 • Metrické vlastnosti - odchylky, vzdálenosti útvarů (konstrukčně)
 • Řezy tělesy ve volném rovnoběžném promítání - užití osové afinity, středové kolineace, průsečíku přímky s tělesem
 • Osová afinita v rovině - obrazy přímek, bodů, kružnice a elipsy
 • Využití osové afinity - průnik přímky a elipsy, tečna k elipse, trojúhelníková a proužková konstrukce elipsy, Rytzova konstrukce
 • Mongeovo promítání - základní vlastnosti, obrazy bodů, přímek a rovin
 • Mongeovo promítání - vzájemná poloha přímek a rovin
 • Kosoúhlé promítání - základní vlastnosti
 • Kosoúhlé promítání - zobrazování těles v základní poloze (podstava v půdorysně, v nárysně, v bokorysně)
 • Pravoúhlá axonometrie - zobrazování těles v základní poloze (podstava pouze v půdorysně)
 • Základy lineární perspektivy - v testu nebude, ale je u státnic POZOR
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 6.1.2022