Podmínky udělení zápočtu (Plochy stavební praxe)

Akademický rok 2018/2019

1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.
2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.
3.Odevzdání domácí prace, která bude zadána během semestru.
4.Kontrolní test

Zadání rysu

Rys - Technické osvětlení - 1.část
Pokyny k vypracování: A3 297 x 420 mm
 • Rys tuší na čtvrtce
  Odevzdává se jeden rys. Rys tuší na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější.
 • Rys tuší na pauzovacím papíře
  Odevzdávají se dva rysy. Tužkou na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Tuší na pauzovacím papíře - vyrýsovaný výsledek. Pauzovací papír je ke čtvrtce připevněn tak, aby bylo možno prohlédnout konstrukce na čtvrtce.
 • Rys na počítači
  Odevzdávají se dva rysy. Tisk na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Použijte vhodné barvy, typy a tloušťku čar. Všechny konstrukce musí být na formátu A3. Vizualizace - vytištěný výsledek umělecky zpracovaný.
  Požadavky:
  Technicky osvětlete skupinu nejméně pěti souosých rotačních těles se svislou osou v nárysně. Příklad volte tak, aby stinílo vždy těleso na těleso následující, tj. žádné těleso nebude celé ve stínu. Všechny křivky, které se v příkladě vyskytují musí být vyrýsovány pomocí křivítka, pokud jde o ručně vyrýsovaný rys. Veškeré popisky jsou vyrýsované pomocí šablonky přiměřené velikosti. Pokud jde o rys na počítači, jednotlivé stíny jsou opět rýsovány bodově a prokládány jsou křivkami, které jsou získány jako průměty průniků ploch. V případě rysu na počítači se odevzdává i zdrojový soubor a pdf. K nastudování postupů použijte odkaz a vzorový příklad, jako inspirace poslouží práce studentů z předchozích let.

  Osvětlení ve 3D - 2.část
  Pokyny k vypracování: A3 297 x 420 mm (.pdf) + počítačový model

  Požadavky:
  Ve 3D modelovacím softwaru vymodelujte prostorovou situaci (barevně) s použitím rotační skupiny těles z předchozí úlohy, inspirujte se reálnou situací (můžete připojit fotografii). Vymodelujte rovnoběžné osvětlení (volte tak, aby vycházely zajímavě stíny - lámou se, různě překrývají) a vyrendrujte (příkaz render) také barevně, zde můžete vidět jednoduchou ukázku takového renderu. Osvětlení se v rhinu zadavá příkazem vytvořit směrové světlo (tj. šipka směru osvětlení). Odevzdává se výkres ve formátu pdf (A3 - nemusí se tisknout) a prostorový model např. ve formátu 3dm.


  Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 27.5.2019