Požadavky ke zkoušce (PG I)

Zkouška je ústní. Součástí zkoušky je také řešení jednoduché programátorské úlohy přímo ve výpočetním prostředí MATLAB. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru. Do výsledku zkoušky se započítá hodnocení zápočtových úloh předvedených u obhajoby.

 • Zobrazovací metody
  Analytická vyjádření zobrazovacích metod - rovnoběžné promítání, středové promítání, nelineární perspektivy - cylindrická a sférická perspektiva. Odvození a vlastnosti.
 • Transformace v rovině a v prostoru
  Odvození a vlastnosti.
 • Modelování těles
  Hranový, stěnový a objemový model, řešení viditelnosti konvexních těles.
 • Grafy
  Orientovaný, neorientovaný graf. Reprezentace grafu.
 • Geometrické vyhledávání
  Lokalizace bodu.
 • Konvexní obal a množina
  Algoritmy konstrukce. Operace s konvexními množinami.
 • Triangulace
  Hladová triangulace, Delaunay triangulace.
 • Voronoiovy diagramy
  Metody konstrukce.

  Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 13.5.2015