Požadavky ke zkoušce (Geometrické plochy)

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - tři příklady (nutné minimum k postupu k ústní zkoušce jsou dva příklady). Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru:

 • Rotační plochy
  Vytvoření, základní vlastnosti, tečná rovina, rovinné řezy, obrysy v rovnoběžných promítáních. Užití rotačních ploch v praxi
 • Hyperbolický paraboloid
  Sestrojení obou regulů přímek, nalezení řídících rovin a vrcholu, užití hyperbolického paraboloidu v praxi.
 • Přímkové plochy
  Vytvoření, základní vlastnosti, tečná rovina, rovinné řezy. Rozdělení na rozvinutelné a zborcené plochy.
 • Zborcené přímkové plochy
  Zadání zborcených přímkových ploch. Tečná rovina - Chaslesova věta, dotyková zborcená plocha druhého stupně, rovinný řez, obrys. Příklady zborcených přímkových ploch - konoidy, Štramberská trúba, plocha šikmého průchodu, catalanovy plochy, Frézierův cylindroid, Montpellierský oblouk, Marseilleský oblouk. Užití v praxi.
 • Translační plochy
  Vytvoření, základní vlastnosti, tečná rovina, příklady, užití v praxi.
  Průběžné testy


  Příjmení a jméno1. příklad (RP)2. příklad (HP)3. příklad (PP)Součet

  Kukučík Martin0 b.0,25 b.0 b.0,25 b.
  Löflerová Marcela0,25 b.0 b.-0,25 b.
  Proner Matúš0,5 b.0 b.0,5 b.1 b.
  Vlčková Jana0,75 b.0,25 b.0,25 b.1,25 b.
  Zdražil Michal0,5 b.0,5 b.0,75 b. ?


  Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 31.5.2017