Požadavky ke zkoušce (Geometrické plochy)

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - tři příklady (nutné minimum k postupu k ústní zkoušce jsou dva příklady). Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru:

 • Rotační plochy
  Vytvoření, základní vlastnosti, tečná rovina, rovinné řezy, obrysy v rovnoběžných promítáních. Užití rotačních ploch v praxi
 • Šroubový pohyb a šroubovice
  Zadání šroubového pohybu, šroubovice a její vlastnosti, průměty šroubovice, tečna šroubovice a řídící kuželová plocha.
 • Šroubové plochy
  Vytvoření, základní vlastnosti, tečná rovina, rovinné řezy, přímkové a cyklické šroubové plochy. Užití šroubových ploch v praxi.
  Průběžné testy

  Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 4.5.2020