Požadavky ke zkoušce (DG IIa)

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - tři příklady. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru:

 • Středová kolineace v rovině a její užití ke konstrukcím kuželoseček
  Obrazy rovinných utvarů ve středové kolineaci, obrazy kuželoseček ve středové kolineaci, konstrukce kuželoseček z daných prvků užitím středové kolineace.
 • Středové promítání
  Základní prostorové úlohy, kolmost, nejkratší vzdálenost, otáčení roviny, obraz kružnice, konstrukce pravidelných a nepravidelných těles, rovnoběžné osvětlení.
 • Lineární perspektiva
  Konstrukce pravidelných a nepravidelných těles, rovnoběžné osvětlení, zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině.
 • Konstruktivní fotogrammetrie
  Rekonstrukce vodorovného a šikmého snímku, vkreslení nového objektu do snímku.
 • Afinní a perspektivní reliéf
  Základní vlastnosti a konstrukce.  Průběžné testy


  Příjmení a jméno1. příklad (SP)2. příklad (LP)3. příklad (FOTO)Součet

  Hatschbachová Jana0,5 b.!0,75 b.0,25 b.1,5 b.!
  Kukučík Martin1 b.-0 b.1 b.
  Proner Matúš0,5 b.0,25 b.0 b.0,75 b.
  Svintsova Marija0,25 b.0,5 b.0,25 b.1 b.
  Vlčková Jana0,25 b.0,75 b.0,5 b.1,5 b.
  Zdražil Michal1 b.0,75 b.0,5 b.2,25 b.


  Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 16.1.2017