Sylabus přednášky (DG IIa, DG III)

Akademický rok 2016/2017
PřednáškaObsah
 
1.Středová kolineace mezi dvěma rovinami, středová kolineace v rovině, středová kolineace v prostoru
2.Středová kolineace v rovině
Příklady: Středová kolineace 1, Středová kolineace 2, Středová kolineace 3, Středová kolineace 4
3.Středová kolineace mezi dvěma rovinami
Příklady: Řezy jehlanem, Příklady, Řez kuželem 1, Řez kuželem 2, Řez kuželem 3, Řez kuželem 4, Řez kuželem 5
4.Vlastnosti rovnoběžného a středového promítání, úvod do středového promítání - zobrazení bodu a přímky
Modely v prostoru: průmět bodu 1 (.3dm), průmět bodu 2 (.3dm), průmět bodu 3 (.3dm), průmět bodu 4 (.3dm), průmět bodu 5 (.3dm), průmět přímky (.3dm), středové pruměty bodů (.pdf), středový prumět přímky (.pdf)
5.Vlastnosti rovnoběžného a středového promítání, úvod do středového promítání - zobrazení bodu a přímky
Modely v prostoru: průmět bodu 1 (.3dm), průmět bodu 2 (.3dm), průmět bodu 3 (.3dm), průmět bodu 4 (.3dm), průmět bodu 5 (.3dm), průmět přímky (.3dm), středové pruměty bodů (.pdf), středový prumět přímky (.pdf)
6.Základní úlohy středového promítání
Příklady: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
7.Středové promítání - zobrazení roviny, polohové vlastnosti, otáčení roviny, skutečná velikost úsečky
Modely v prostoru: průmět roviny (.3dm), otáčení roviny (.3dm), Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
8.Zobrazování těles ve středovém promítání
Příklad 1, Příklad 2, Příklad 2 - řešení Příklad 3, Příklad 3 - řešení
Příklady na procvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
9.Zobrazení dalších pravidelných a nepravidelných těles ve středovém promítání
Příklady: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 3 - řešení
10.Zobrazení kulové plochy ve středovém promítání
Příklady: Příklad
11.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Materiály z přednášky: Vržený stín
12.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Příklady: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 2 - řešení, Příklad 3, Příklad 4
Příklady ze cvičení: Příklad, Příklad - řešení
Model v prostoru - kulová plocha: Kulová plocha v prostoru - osvětlení (.3dm)
13.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - stín do dutiny
Materiály z přednášky: Stín do dutiny
14.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny, užití redukce ve středovém promítání
Příklady: Příklad 1, Příklad 1 - řešení, Příklad 1 - řešení, pouze těleso, Příklad 2, Příklad 2 - řešení (jen vržený stín)
15.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady: Příklad 3, Příklad 3 - řešení, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
16.Lineární perspektiva - základní pojmy, volné metody
Příklady: Příklady 1, Příklady 2, Příklady 3
Příklady ze cvičení: Příklady, Osvětlení 1, Osvětlení 2, Osvětlení 3, Osvětlení 4, Osvětlení 4 - řešení
Příklady ze cvičení: Příklady
17.Tříúběžníková perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady: Průsečná metoda
18.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
Příklady: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
19.Konstruktivní fotogrammetrie - šikmý snímek
Příklady: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3
20.Konstruktivní fotogrammetrie - šikmý snímek
Příklady: Příklad 4 a, Příklad 4 b, Příklad 4 - řešení a, Příklad 4 - řešení b
21.Rhinoceros - modelování na počítači
22.Rhinoceros - modelování na počítači
Akademický rok 2014/2015
PřednáškaObsah
 
1.Středová kolineace mezi dvěma rovinami, středová kolineace v rovině, středová kolineace v prostoru
2.Vlastnosti rovnoběžného a středového promítání, úvod do středového promítání - zobrazení bodu a přímky
Modely v prostoru: průmět bodu 1 (.3dm), průmět bodu 2 (.3dm), průmět bodu 3 (.3dm), průmět bodu 4 (.3dm), průmět bodu 5 (.3dm), průmět přímky (.3dm), středové pruměty bodů (.pdf), středový prumět přímky (.pdf)
3.Středové promítání - zobrazení roviny, polohové vlastnosti, otáčení roviny, skutečná velikost úsečky
Modely v prostoru: průmět roviny (.3dm), otáčení roviny (.3dm)
4.Zobrazování těles ve středovém promítání
5.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Materiály z přednášky: Vržený stín
6.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - stín do dutiny
Materiály z přednášky: Stín do dutiny
7.Lineární perspektiva - základní pojmy, zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině
Materiály z přednášky: Zrcadlení 1, Zrcadlení 2, Zrcadlení 3, Zrcadlení 4, Zrcadlení 5, Zrcadlení 6, Zrcadlení 7, Zrcadlení 8, Zrcadlení 9, Zrcadlení 10, Zrcadlení 11, Zrcadlení 12
8.Tříúběžníková perspektiva
9.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
10.Perspektivní a afinní reliéf
11.Obecné vlastnosti ploch
12.Klasifikace ploch


Akademický rok 2013/2014
PřednáškaObsah
 
1.Středová kolineace mezi dvěma rovinami, středová kolineace v rovině, středová kolineace v prostoru
2.Vlastnosti rovnoběžného a středového promítání, úvod do středového promítání - zobrazení bodu, přímky a roviny, polohové vlastnosti
Modely v prostoru: průmět bodu 1 (.3dm), průmět bodu 2 (.3dm), průmět bodu 3 (.3dm), průmět bodu 4 (.3dm), průmět bodu 5 (.3dm), průmět přímky (.3dm), průmět roviny (.3dm)
3.Středové promítání - otáčení roviny, skutečná velikost úsečky
Modely v prostoru: otáčení roviny (.3dm)
4.Zobrazování těles ve středovém promítání
5.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Materiály z přednášky: Vržený stín
6.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - stín do dutiny
Materiály z přednášky: Stín do dutiny
7.Lineární perspektiva - základní pojmy, zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině
Materiály z přednášky: Zrcadlení 1, Zrcadlení 2, Zrcadlení 3, Zrcadlení 4, Zrcadlení 5, Zrcadlení 6, Zrcadlení 7, Zrcadlení 8, Zrcadlení 9, Zrcadlení 10, Zrcadlení 11, Zrcadlení 12
8.Tříúběžníková perspektiva
9.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
10.Perspektivní a afinní reliéf
11.Obecné vlastnosti ploch
12.Klasifikace ploch, rotační plochy - základní pojmy
13.Rotační kvadriky
14.Rotační plochy - řezy


Akademický rok 2011/2012, 2012/2013
PřednáškaObsah
 
1.Středová kolineace mezi dvěma rovinami, středová kolineace v rovině, středová kolineace v prostoru
2.Vlastnosti rovnoběžného a středového promítání, úvod do středového promítání - zobrazení bodu, přímky a roviny, polohové vlastnosti
Modely v prostoru: průmět bodu 1 (.3dm), průmět bodu 2 (.3dm), průmět bodu 3 (.3dm), průmět bodu 4 (.3dm), průmět bodu 5 (.3dm), průmět přímky (.3dm), průmět roviny (.3dm)
3.Středové promítání - otáčení roviny, skutečná velikost úsečky
Modely v prostoru: otáčení roviny (.3dm)
4.Zobrazování těles ve středovém promítání
5.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Materiály z přednášky: Vržený stín
6.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - stín do dutiny
Materiály z přednášky: Stín do dutiny
7.Lineární perspektiva - základní pojmy, zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině
Materiály z přednášky: Zrcadlení 1, Zrcadlení 2, Zrcadlení 3, Zrcadlení 4, Zrcadlení 5, Zrcadlení 6, Zrcadlení 7, Zrcadlení 8, Zrcadlení 9, Zrcadlení 10, Zrcadlení 11, Zrcadlení 12
8.Tříúběžníková perspektiva
9.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
10.Perspektivní a afinní reliéf
11.Obecné vlastnosti ploch
12.Klasifikace ploch, rotační plochy - základní pojmy
13.Rotační kvadriky
14.Rotační plochy - řezy, průniky, obrysy; Anuloid


Akademický rok 2010/2011
PřednáškaObsah
 
1.Vlastnosti rovnoběžného a středového promítání, úvod do středového promítání - zobrazení bodu, přímky a roviny, polohové vlastnosti
Modely v prostoru: průmět bodu 1 (.3dm), průmět bodu 2 (.3dm), průmět bodu 3 (.3dm), průmět bodu 4 (.3dm), průmět bodu 5 (.3dm), průmět přímky (.3dm), průmět roviny (.3dm)
2.Středové promítání - otáčení roviny, skutečná velikost úsečky
Modely v prostoru: otáčení roviny (.3dm)
3.Zobrazování těles ve středovém promítání
4.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Materiály z přednášky: Vržený stín
5.Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání - stín do dutiny
Materiály z přednášky: Stín do dutiny
6.Lineární perspektiva - základní pojmy, zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině
7.Tříúběžníková perspektiva
8.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
9.Perspektivní a afinní reliéf
10.Obecné vlastnosti ploch
11.Klasifikace ploch, rotační plochy - základní pojmy
12.Rotační kvadriky
13.Rotační plochy - řezy, průniky, obrysy; Anuloid
14.Nerotační kvadriky, jednodílný hyperboloid, hyperbolický paraboloid

Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 10.1.2017