Sylabus cvičení (DG IIa, DG III)

Akademický rok 2014/2015
CvičeníObsah
 
1.Středová kolineace mezi dvěma rovinami
Příklady ze cvičení: Řezy jehlanem, Příklady, Řez kuželem 1, Řez kuželem 2, Řez kuželem 3, Řez kuželem 4, Řez kuželem 5
2.Středová kolineace v rovině
Příklady ze cvičení: Středová kolineace 1, Středová kolineace 2, Středová kolineace 3, Středová kolineace 4
3.Konstrukce kuželoseček užitím středové kolineace, středová kolineace v prostoru
Příklady ze cvičení: Kolineace 1, Kolineace 2, Kolineace 3, Kolineace 4, Kolineace 5, Kolineace 6, Kuželosečky v GeoGebře
4.Základní úlohy středového promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
Příklady na procvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3
5.Metrické úlohy ve středovém promítání - kolmost, nejkratší vzdálenost; otáčení roviny; středový průmět kružnice
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
6.Zobrazení těles ve středovém promítání - pravidelný hranol a jehlan, rotační válec a kužel
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 2 - řešení Příklad 3, Příklad 3 - řešení
7.Řezy těles, průnik přímky s tělesem ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
Příklady na procvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
8.Zobrazení dalších pravidelných a nepravidelných těles ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 4 - řešení
9.Zobrazení kulové plochy, rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Příklady ze cvičení: Příklad 5, Příklad 5 - řešení, Příklad 6, Příklad 1, Příklad 2, Příklad 2 - řešení, Příklad 3, Příklad 4
10.Rovnoběžné osvětlení kulové plochy, užití redukce ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad, Příklad - řešení
Model v prostoru - kulová plocha: Kulová plocha v prostoru - osvětlení (.3dm)
11.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1 - řešení, Příklad 1 - řešení, pouze těleso, Příklad 2, Příklad 2 - řešení (jen vržený stín)
12.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 3, Příklad 3 - řešení, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
13.Lineární perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda, Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3
14.Lineární perspektiva - volné metody
Příklady ze cvičení: Příklady 1, Příklady 2, Příklady 3
15.Lineární perspektiva - osvětlení
Příklady ze cvičení: Příklady, Osvětlení 1, Osvětlení 2, Osvětlení 3, Osvětlení 4, Osvětlení 4 - řešení
16.Lineární perspektiva - zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině
Příklady ze cvičení: Příklady
17.Tříúběžníková perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda
18.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
19.Konstruktivní fotogrammetrie - šikmý snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4 a, Příklad 4 b, Příklad 4 - řešení a, Příklad 4 - řešení b
20.Perspektivní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3
21.Afinní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1
22.Klasifikace ploch


Úlohy z průběžných testů
 
1.Středové promítání
Příklad 1, Příklad 2
2.Linearní perspektiva
3.Fotogrammetrie
Akademický rok 2013/2014
CvičeníObsah
 
1.Středová kolineace mezi dvěma rovinami, středová kolineace v rovině, středová kolineace v prostoru
Příklady ze cvičení: Řezy jehlanem, Příklady, Řez kuželem 1, Řez kuželem 2, Řez kuželem 3, Řez kuželem 4, Řez kuželem 5, Středová kolineace 1, Středová kolineace 2, Středová kolineace 3, Středová kolineace 4
2.Konstrukce kuželoseček užitím středové kolineace
Příklady ze cvičení: Kolineace 1, Kolineace 2, Kolineace 3, Kolineace 4, Kolineace 5, Kolineace 6, Kuželosečky v GeoGebře
3.Základní úlohy středového promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
4.Metrické úlohy ve středovém promítání - kolmost, nejkratší vzdálenost; otáčení roviny; středový průmět kružnice
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
5.Zobrazení těles ve středovém promítání - pravidelný hranol a jehlan, rotační válec a kužel
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 2 - řešení
6.Řezy těles, průnik přímky s tělesem ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
7.Zobrazení kulové plochy, pravidelných a nepravidelných těles
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1 - řešení, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení, Příklad 6
8.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 2 - řešení, Příklad 3, Příklad 4
9.Rovnoběžné osvětlení kulové plochy, užití redukce ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad, Příklad - řešení
Model v prostoru - kulová plocha: Kulová plocha v prostoru - osvětlení (.3dm)
10.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1 - řešení (jen vržený stín), Příklad 2, Příklad 2 - řešení (jen vržený stín)
11.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 3, Příklad 3 - řešení, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
12.Lineární perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda, Příklady 1, Příklady 2, Příklady 3
13.Lineární perspektiva - osvětlení
Příklady ze cvičení: Příklady, Osvětlení 1, Osvětlení 2, Osvětlení 3, Osvětlení 4, Osvětlení 4 - řešení
14.Lineární perspektiva - zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině
Příklady ze cvičení: Příklady
15.Tříúběžníková perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda
16.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
17.Konstruktivní fotogrammetrie - šikmý snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4 a, Příklad 4 b, Příklad 4 - řešení a, Příklad 4 - řešení b
18.Rhinoceros - návod k vypracování druhého rysu
19.Rhinoceros - návod k vypracování druhého rysu
Zadání rysu: Pokyny
20.Perspektivní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3
21.Afinní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1
22.Rotační plochy - základní úlohy
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 3 - řešení
Zadání rysu: pokyny
23.Rotační plochy - řez rovinou
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
24.Rotační plochy - řez rovinou
Příklady ze cvičení: Příklad 5, Příklad 5 - řešení, Příklad 6
25.Rotační plochy - průniky
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1- řešení, Příklad 2, Příklad 2- řešení, Příklad 3, Příklad 3 - řešení


Akademický rok 2012/2013
CvičeníObsah
 
1.Středová kolineace mezi dvěma rovinami, středová kolineace v rovině, středová kolineace v prostoru
Příklady ze cvičení: Řezy jehlanem, Příklady, Řez kuželem 1, Řez kuželem 2, Řez kuželem 3, Řez kuželem 4, Řez kuželem 5
2.Konstrukce kuželoseček užitím středové kolineace
Příklady ze cvičení: Kolineace 1, Kolineace 2, Kolineace 3, Kolineace 4, Kolineace 5, Kolineace 6
3.Základní úlohy středového promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
4.Metrické úlohy ve středovém promítání - kolmost, nejkratší vzdálenost; otáčení roviny; středový průmět kružnice
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
5.Zobrazení těles ve středovém promítání - pravidelný hranol a jehlan, rotační válec a kužel
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2
6.Řezy těles, průnik přímky s tělesem ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
7.Zobrazení kulové plochy, pravidelných a nepravidelných těles
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5, Příklad 6
8.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 2 - řešení, Příklad 3, Příklad 4
9.Rovnoběžné osvětlení kulové plochy, užití redukce ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad, Příklad - řešení
Model v prostoru - kulová plocha: Kulová plocha v prostoru - osvětlení (.3dm)
10.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1 - řešení (jen vržený stín), Příklad 2, Příklad 2 - řešení (jen vržený stín)
11.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 3, Příklad 3 - řešení, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
12.Lineární perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda, Příklady 1, Příklady 2, Příklady 3
13.Lineární perspektiva - osvětlení
Příklady ze cvičení: Příklady, Osvětlení 1, Osvětlení 2, Osvětlení 3, Osvětlení 4, Osvětlení 4 - řešení
14.Lineární perspektiva - zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině
Příklady ze cvičení: Příklady
Zadání rysu: Zadání rysu 1. část, Zadání rysu 2. část - pokyny
15.Tříúběžníková perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda, Průsečná metoda (rhino)
16.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
17.Konstruktivní fotogrammetrie - šikmý snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4 a, Příklad 4 b, Příklad 4 - řešení a, Příklad 4 - řešení b
18.Rhinoceros - návod k vypracování druhého rysu
19.Rhinoceros - návod k vypracování druhého rysu
Zadání rysu: Pokyny, foto
20.Perspektivní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3
21.Afinní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1
22.Rotační plochy - základní úlohy
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 3 - řešení
23.Rotační plochy - řez rovinou
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5, Příklad 5 - řešení, Příklad 6
24.Rotační plochy - průniky
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1- řešení, Příklad 2, Příklad 2- řešení, Příklad 3, Příklad 3 - řešení
25.Rotační plochy - obrysy v Mongeově promítání, v kosoúhlém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2
26.Rotační plochy - obrysy v pravoúhlé axonometrii, v lineární perspektivě
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1 - řešení, Příklad 2, Příklad 2 - řešení


Úlohy na procvičení
 
1.Středové promítání
Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
2.Linearní perspektiva
Příklad 1
3.Zrcadlení
Příklady


Akademický rok 2011/2012
CvičeníObsah
 
1.Středová kolineace mezi dvěma rovinami, středová kolineace v rovině, středová kolineace v prostoru
Příklady ze cvičení: Řezy jehlanem, Příklady, Řez kuželem 1, Řez kuželem 2, Řez kuželem 3, Řez kuželem 4, Řez kuželem 5
2.Konstrukce kuželoseček užitím středové kolineace
Příklady ze cvičení: Kolineace 1, Kolineace 2, Kolineace 3, Kolineace 4, Kolineace 5, Kolineace 6
3.Základní úlohy středového promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
4.Metrické úlohy ve středovém promítání - kolmost, nejkratší vzdálenost; otáčení roviny; středový průmět kružnice
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
5.Zobrazení těles ve středovém promítání - pravidelný hranol a jehlan, rotační válec a kužel
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2
6.Řezy těles, průnik přímky s tělesem ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
7.Zobrazení kulové plochy, pravidelných a nepravidelných těles
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5, Příklad 6
8.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 2 - řešení, Příklad 3, Příklad 4
9.Rovnoběžné osvětlení kulové plochy, užití redukce ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad, Příklad - řešení
Model v prostoru - kulová plocha: Kulová plocha v prostoru - osvětlení (.3dm)
10.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1 - řešení (jen vržený stín), Příklad 2, Příklad 2 - řešení (jen vržený stín)
11.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 3, Příklad 3 - řešení, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
12.Lineární perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda, Příklady 1, Příklady 2, Příklady 3
13.Lineární perspektiva - osvětlení
Příklady ze cvičení: Příklady, Osvětlení 1, Osvětlení 2, Osvětlení 3, Osvětlení 4, Osvětlení 4 - řešení
14.Lineární perspektiva - zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině
Příklady ze cvičení: Příklady
Zadání rysu: Zadání rysu 1. část, Zadání rysu 2. část - pokyny
15.Tříúběžníková perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda, Průsečná metoda (rhino)
16.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
17.Konstruktivní fotogrammetrie - šikmý snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4 a, Příklad 4 b, Příklad 4 - řešení a, Příklad 4 - řešení b
18.Rhinoceros - návod k vypracování druhého rysu
19.Rhinoceros - návod k vypracování druhého rysu
Zadání rysu: Pokyny
20.Perspektivní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3
21.Afinní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1
22.Rotační plochy - základní úlohy
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 3 - řešení
23.Rotační plochy - řez rovinou
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5, Příklad 5 - řešení, Příklad 6
24.Rotační plochy - průniky
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1- řešení, Příklad 2, Příklad 2- řešení, Příklad 3, Příklad 3 - řešení
25.Rotační plochy - obrysy v Mongeově promítání, v kosoúhlém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2
26.Rotační plochy - obrysy v pravoúhlé axonometrii, v lineární perspektivě
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1 - řešení, Příklad 2


Úlohy na procvičení
 
1.Středové promítání
Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
2.Linearní perspektiva
Příklad 1
3.Zrcadlení
Příklady


Akademický rok 2010/2011
CvičeníObsah
 
1.Středová kolineace mezi dvěma rovinami, středová kolineace v rovině, středová kolineace v prostoru
Příklady ze cvičení: Řezy jehlanem, Příklady, Řez kuželem 1, Řez kuželem 2, Řez kuželem 3, Řez kuželem 4, Řez kuželem 5
2.Konstrukce kuželoseček užitím středové kolineace
Příklady ze cvičení: Kolineace 1, Kolineace 2, Kolineace 3, Kolineace 4, Kolineace 5, Kolineace 6
3.Základní úlohy středového promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
4.Metrické úlohy ve středovém promítání - kolmost, nejkratší vzdálenost; otáčení roviny; středový průmět kružnice
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
5.Zobrazení těles ve středovém promítání - pravidelný hranol a jehlan, rotační válec a kužel
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2
6.Řezy těles, průnik přímky s tělesem ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
7.Zobrazení kulové plochy, nepravidelných těles
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5, Příklad 6
8.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, vržený stín do půdorysny a do obecné roviny
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
9.Rovnoběžné osvětlení kulové plochy, užití redukce ve středovém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad, Příklad - řešení
Model v prostoru - kulová plocha: Kulová plocha v prostoru - osvětlení (.3dm)
10.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1 - řešení, Příklad 2, Příklad 2 - řešení
11.Rovnoběžné osvětlení těles ve středovém promítání, stín do dutiny
Příklady ze cvičení: Příklad 3, Příklad 4, Příklad 4 - řešení, Příklad 5, Příklad 5 - řešení
12.Lineární perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda, Příklady
13.Lineární perspektiva - osvětlení
Příklady ze cvičení: Příklady, Osvětlení 1, Osvětlení 2, Osvětlení 3
14.Lineární perspektiva - zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině
Příklady ze cvičení: Příklady
Zadání rysu: Rys č. 1 - pokyny
15.Tříúběžníková perspektiva - průsečná metoda, volné metody
Příklady ze cvičení: Průsečná metoda
16.Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 4 - řešení
17.Konstruktivní fotogrammetrie - šikmý snímek
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4 a, Příklad 4 b, Příklad 4 - řešení a, Příklad 4 - řešení b
18.Rhinoceros - návod k vypracování druhého rysu
19.Rhinoceros - návod k vypracování druhého rysu
Zadání rysu: Pokyny
20.Perspektivní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3
21.Afinní reliéf
Příklady ze cvičení: Příklad 1
22.Rotační plochy - základní úlohy
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 3 - řešení
23.Rotační plochy - řez rovinou
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5, Příklad 5 - řešení, Příklad 6
24.Rotační plochy - průniky
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3
25.Rotační plochy - obrysy v Mongeově promítání, v kosoúhlém promítání
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2
26.Rotační plochy - obrysy v pravoúhlé axonometrii, v lineární perspektivě
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 1 - řešení, Příklad 2
27.Anuloid
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4
28.Jednodílný hyperboloid, hyperbolický paraboloid
Příklady ze cvičení: Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 3 - řešení

Úlohy na procvičení
 
1.Středové promítání
Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3, Příklad 4, Příklad 5
2.Rotační plochy
Příklad 1, Příklady

Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 27.2.2015