Podmínky udělení zápočtu (DG IIa)

Akademický rok 2016/2017
Podmínky získání zápočtu určuje cvičící. Úloha z konstruktivní fotogrammetrie se odevzdává přednášející.

Rysy - Konstruktivní fotogrammetrie
Pokyny k vypracování: 4 x A3 297 x 420 mm, zpracování na počítači
 • 1. část
  Rekonstrukce snímku - určení prvků vnitřní orientace. Proveďte rekonstrukci snímku, tj. nalezněte horizont, hlavní bod a základnici (využijte známé rozměry nebo poměry délek). V ryse musí být patrné, které údaje byly využity k rekonstrukci. Sestrojte otočený půdorys a zornou kružnici. Pro tisk umístěte konstrukce a snímek tak, aby formát A3 obsahoval dolní distančník, alespoň jeden z úběžníků hlavních směrů, zornou kružnici a otočený půdorys (v případě šikmého snímku tak, aby formát A3 obsahoval alespoň dva úběžníky hlavních směrů a otočený střed).
 • 2. část
  Vkreslení nového objektu do snímku. Obrázek vhodně zvětšete (zorná kružnice dostatečně pokrývá formát A3) a pro další konstrukce využívejte redukci. Sestrojte otočený půdorys a perspektivu nového objektu. V tisku jsou ponechány konstrukce otočeného půdorysu a perspektiv pro několik důležitých bodů (veškeré konstrukce jsou ve zdrojovém souboru). Tisk nemusí obsahovat původní snímek, v tom případě je v tisku vhodně zvýrazněn původní objekt obrysovými čarami.
 • 3. část
  Vizualizace č. 1. Vytvořte render původního snímku s rekonstrukcí lineární perspektivy v prostoru. Obrázek se nemusí tisknout, odevzdává se pouze .pdf.
 • 4. část
  Vizualizace č. 2. Vytiskněte původní snímek s nově zakresleným objektem bez konstrukcí. Výkres pokrývá celou A3.
  Požadavky:
  Odevzdávají se tři vytištěné rysy na A3 a čtyři rysy v elektronické podobě (.pdf). Dále se odevzdává zdrojový soubor - výstup nejlépe z programu Rhinoceros. Ve zdrojovém souboru musí být otočený půdorys s volbou základnice procházející bodem půdorysu stavby a otočený půdorys s volbou základnice, pro kterou bude otočený půdorys vhodně zvětšený. Dále soubor obsahuje vymodelovaný objekt pro obě volby základnic (vymodelovaná je v obou případech také přístavba). Musí být jasně zřetelné, jak spolu oba 3D modely souvisí (stejnolehlost), vymodelujte několik paprsků. Ve vizualizaci č. 1 potom vyberte ze stejnolehlých objektů pouze jeden 3D model. Vše si můžete prohlédnout v ukázkovém souboru, který je přiložen. V případě vodorovného snímku musí vkreslená přístavba obsahovat alespoň jeden kruhový oblouk, jeho perspektivu rýsujte bodově. V Rhinu výslednou křivku vymodelujte jako Curve - Interpolate Points (křivka procházející body). Ve zdrojovém souboru používejte pro přehlednost vhodně pojmenované hladiny. Pro tisk použijte vhodné barvy a tloušťku čar. Otočený půdorys rýsujte čerchovanou čarou. Na prvních dvou rysech popište horizont, základnici, hlavní bod, distančník, úbežníky a případně další důležité body. Tištěné rysy obsahují též rámeček (0.5 cm od okraje) a rámeček se jménem (1 cm od spodního okraje rámečku)

  Ukázka
  1. část (.pdf), 2. část (.pdf), 3. část (.jpg), 4. část (.pdf), Zdrojový soubor (.3dm) - 3D model (Do stejného adresáře je nutné uložit také fotografii.)
  Akademický rok 2014/2015
  1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.
  2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.
  3.Odevzdání třech domácích prací, které budou zadávany během semestru.

  Seznam domácích úloh

  1.Rys č.1 - Osvětlení v lineární perspektivě
  Zadání rysu 1. část, Zadání rysu 2. část, Zadání rysu 3. část, Zadání rysu 4. část
  Pokyny k vypracování: A3 297 x 420 mm na šířku
 • Rys tuší na čtvrtce
  Odevzdává se jeden rys. Rys tuší na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější.
 • Rys tuší na pauzovacím papíře
  Odevzdávají se dva rysy. Tužkou na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Tuší na pauzovacím papíře - vyrýsovaný výsledek. Pauzovací papír je ke čtvrtce připevněn tak, aby bylo možno prohlédnout konstrukce na čtvrtce.
 • Rys na počítači
  Odevzdávají se dva rysy. Tisk na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Použijte vhodné barvy, typy a tloušťku čar. Všechny konstrukce musí být na formátu A3. Vizualizace - vytištěný výsledek umělecky zpracovaný.
  Požadavky:
  Všechny elipsy, které se v příkladě vyskytují musí být vyrýsovány pomocí křivítka. Veškeré popisky jsou vyrýsované pomocí šablonky přiměřené velikosti. Rys je ve všech případech doplněn ráměčkem 0,5 cm od okraje a rámečkem vysokým 1 cm pro vyplnění jména, ročníku a názvu rysu (umístěný podle výsledku buď v horní nebo dolní části rysu). V případě rysu na počítači se odevzdává rovněž zdrojový soubor, konstrukce jsou přehledně umístěny do pojmenovaných hladin.


  2.Rys č.2 - Konstruktivní fotogrammetrie
  Pokyny k vypracování: 4 x A3 297 x 420 mm, zpracování na počítači
 • 1. část
  Rekonstrukce snímku - určení prvků vnitřní orientace. Proveďte rekonstrukci snímku, tj. nalezněte horizont, hlavní bod a základnici (využijte známé rozměry nebo poměry délek). V ryse musí být patrné, které údaje byly využity k rekonstrukci. Sestrojte otočený půdorys a zornou kružnici. Pro tisk umístěte konstrukce a snímek tak, aby formát A3 obsahoval dolní distančník, alespoň jeden z úběžníků hlavních směrů, zornou kružnici a otočený půdorys (v případě šikmého snímku tak, aby formát A3 obsahoval alespoň dva úběžníky hlavních směrů a otočený střed).
 • 2. část
  Vkreslení nového objektu do snímku. Obrázek vhodně zvětšete (zorná kružnice dostatečně pokrývá formát A3) a pro další konstrukce využívejte redukci. Sestrojte otočený půdorys a perspektivu nového objektu. V tisku jsou ponechány konstrukce otočeného půdorysu a perspektiv pro několik důležitých bodů (veškeré konstrukce jsou ve zdrojovém souboru). Tisk nemusí obsahovat původní snímek, v tom případě je v tisku vhodně zvýrazněn původní objekt obrysovými čarami.
 • 3. část
  Vizualizace č. 1. Vytvořte render původního snímku s rekonstrukcí lineární perspektivy v prostoru. Obrázek se nemusí tisknout, odevzdává se pouze .pdf.
 • 4. část
  Vizualizace č. 2. Vytiskněte původní snímek s nově zakresleným objektem bez konstrukcí. Výkres pokrývá celou A3.
  Požadavky:
  Odevzdávají se tři vytištěné rysy na A3 a čtyři rysy v elektronické podobě (.pdf). Dále se odevzdává zdrojový soubor - výstup nejlépe z programu Rhinoceros. Ve zdrojovém souboru musí být otočený půdorys s volbou základnice procházející bodem půdorysu stavby a otočený půdorys s volbou základnice, pro kterou bude otočený půdorys vhodně zvětšený. Dále soubor obsahuje vymodelovaný objekt pro obě volby základnic (vymodelovaná je v obou případech také přístavba). Musí být jasně zřetelné, jak spolu oba 3D modely souvisí (stejnolehlost), vymodelujte několik paprsků. Ve vizualizaci č. 1 potom vyberte ze stejnolehlých objektů pouze jeden 3D model. Vše si můžete prohlédnout v ukázkovém souboru, který je přiložen. V případě vodorovného snímku musí vkreslená přístavba obsahovat alespoň jeden kruhový oblouk, jeho perspektivu rýsujte bodově. V Rhinu výslednou křivku vymodelujte jako Curve - Interpolate Points (křivka procházející body). Ve zdrojovém souboru používejte pro přehlednost vhodně pojmenované hladiny. Pro tisk použijte vhodné barvy a tloušťku čar. Otočený půdorys rýsujte čerchovanou čarou. Na prvních dvou rysech popište horizont, základnici, hlavní bod, distančník, úbežníky a případně další důležité body. Tištěné rysy obsahují též rámeček (0.5 cm od okraje) a rámeček se jménem (1 cm od spodního okraje rámečku)

  Ukázka
  1. část (.pdf), 2. část (.pdf), 3. část (.jpg), 4. část (.pdf), Zdrojový soubor (.3dm) - 3D model (Do stejného adresáře je nutné uložit také fotografii.)


  3.Domácí práce č. 3 - Model perspektivního reliéfu
  Pokyny k vypracování: papírový model

  Požadavky:
  Vypracujte model perspektivního reliéfu jednoduchého geometrického objektu (hranol, jehlan, válec, klenba, jednoduchá stavba, ...). K tvorbě sítě objektu můžete použít modelovací software. Odevzdává se zhotovený model, sítě a pracovní postup není nutné odevzdávat.


  Akademický rok 2013/2014
  1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.
  2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.
  3.Odevzdání třech domácích prací, které budou zadávany během semestru.

  Seznam domácích úloh

  1.Rys č.1 - Zrcadlení v lineární perspektivě
  Zadání rysu 1. část, Zadání rysu 2. část, Zadání rysu 3. část, Zadání rysu 4. část, Zadání rysu 5. část
  Pokyny k vypracování: A3 297 x 420 mm na šířku
 • Rys tuší na čtvrtce
  Odevzdávají se dva rysy. Rys tuší na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Kopie na čtvrtce - vybarvený okopírovaný rys.
 • Rys tuší na pauzovacím papíře
  Odevzdávají se dva rysy. Tužkou na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Tuší na pauzovacím papíře - vyrýsovaný výsledek. Pauzovací papír je ke čtvrtce připevněn tak, aby bylo možno prohlédnout konstrukce na čtvrtce.
 • Rys na počítači
  Odevzdávají se dva rysy. Tisk na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Použijte vhodné barvy, typy a tloušťku čar. Všechny konstrukce musí být na formátu A3. Tuší na pauzovacím papíře - vyrýsovaný výsledek. Pauzovací papír je ke čtvrtce připevněn tak, aby bylo možno prohlédnout konstrukce na čtvrtce.
  Požadavky:
  Všechny elipsy, které se v příkladě vyskytují musí být vyrýsovány pomocí křivítka. Veškeré popisky jsou vyrýsované pomocí šablonky přiměřené velikosti. Rys je ve všech případech doplněn ráměčkem 0,5 cm od okraje a rámečkem vysokým 1 cm pro vyplnění jména, ročníku a názvu rysu (umístěný podle výsledku buď v horní nebo dolní části rysu). V případě rysu na počítači se odevzdává rovněž zdrojový soubor, konstrukce jsou přehledně umístěny do pojmenovaných hladin.


  2.Rys č.2 - Konstruktivní fotogrammetrie
  Pokyny k vypracování: 4 x A3 297 x 420 mm, zpracování na počítači
 • 1. část
  Rekonstrukce snímku - určení prvků vnitřní orientace. Proveďte rekonstrukci snímku, tj. nalezněte horizont, hlavní bod a základnici (využijte známé rozměry nebo poměry délek). V ryse musí být patrné, které údaje byly využity k rekonstrukci. Sestrojte otočený půdorys a zornou kružnici. Pro tisk umístěte konstrukce a snímek tak, aby formát A3 obsahoval dolní distančník, alespoň jeden z úběžníků hlavních směrů, zornou kružnici a otočený půdorys.
 • 2. část
  Vkreslení nového objektu do snímku. Obrázek vhodně zvětšete (zorná kružnice dostatečně pokrývá formát A3) a pro další konstrukce využívejte redukci. Sestrojte otočený půdorys a perspektivu nového objektu. V tisku jsou ponechány konstrukce otočeného půdorysu a perspektiv pro několik důležitých bodů (veškeré konstrukce jsou ve zdrojovém souboru). Tisk nemusí obsahovat původní snímek, v tom případě je v tisku vhodně zvýrazněn původní objekt obrysovými čarami.
 • 3. část
  Vizualizace č. 1. Vytvořte render původního snímku s rekonstrukcí lineární perspektivy v prostoru. Obrázek se nemusí tisknout, odevzdává se pouze .pdf.
 • 4. část
  Vizualizace č. 2. Vytiskněte původní snímek s nově zakresleným objektem bez konstrukcí. Výkres pokrývá celou A3.
  Požadavky:
  Odevzdávají se tři vytištěné rysy na A3 a čtyři rysy v elektronické podobě (.pdf). Dále se odevzdává zdrojový soubor - výstup nejlépe z programu Rhinoceros. Ve zdrojovém souboru musí být otočený půdorys s volbou základnice procházející bodem půdorysu stavby a otočený půdorys s volbou základnice, pro kterou bude otočený půdorys vhodně zvětšený. Dále soubor obsahuje vymodelovaný objekt pro obě volby základnic (vymodelovaná je v obou případech také přístavba). Musí být jasně zřetelné, jak spolu oba 3D modely souvisí (stejnolehlost), vymodelujte několik paprsků. Ve vizualizaci č. 1 potom vyberte ze stejnolehlých objektů pouze jeden 3D model. Vše si můžete prohlédnout v ukázkovém souboru, který je přiložen. Vkreslená přístavba musí obsahovat alespoň jeden kruhový oblouk, jeho perspektivu rýsujte bodově. V Rhinu výslednou křivku vymodelujte jako Curve - Interpolate Points (křivka procházející body). Ve zdrojovém souboru používejte pro přehlednost vhodně pojmenované hladiny. Pro tisk použijte vhodné barvy a tloušťku čar. Otočený půdorys rýsujte čerchovanou čarou. Na prvních dvou rysech popište horizont, základnici, hlavní bod, distančník, úbežníky a případně další důležité body. Tištěné rysy obsahují též rámeček (0.5 cm od okraje) a rámeček se jménem (1 cm od spodního okraje rámečku)

  Ukázka
  1. část (.pdf), 2. část (.pdf), 3. část (.jpg), 4. část (.pdf), Zdrojový soubor (.3dm) - 3D model


  3.Domácí práce č. 3 - Model rotační plochy
  Pokyny k vypracování: zpracování na počítači


  Akademický rok 2012/2013
  1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.
  2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.
  3.Odevzdání třech domácích prací, které budou zadávany během semestru.

  Seznam domácích úloh

  1.Rys č.1 - Zrcadlení v lineární perspektivě
  Zadání rysu 1. část, Zadání rysu 2. část, Zadání rysu 3. část, Zadání rysu 4. část
  Pokyny k vypracování: A3 297 x 420 mm na výšku
 • Rys tuší na čtvrtce
  Odevzdávají se dva rysy. Rys tuší na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Kopie na čtvrtce - vybarvený okopírovaný rys.
 • Rys tuší na pauzovacím papíře
  Odevzdávají se dva rysy. Tužkou na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Tuší na pauzovacím papíře - vyrýsovaný výsledek. Pauzovací papír je ke čtvrtce připevněn tak, aby bylo možno prohlédnout konstrukce na čtvrtce.
 • Rys na počítači
  Odevzdávají se dva rysy. Tisk na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Použijte vhodné barvy, typy a tloušťku čar. Všechny konstrukce musí být na formátu A3. Tuší na pauzovacím papíře - vyrýsovaný výsledek. Pauzovací papír je ke čtvrtce připevněn tak, aby bylo možno prohlédnout konstrukce na čtvrtce.
  Požadavky:
  Všechny elipsy, které se v příkladě vyskytují musí být vyrýsovány pomocí křivítka. Veškeré popisky jsou vyrýsované pomocí šablonky přiměřené velikosti. Rys je ve všech případech doplněn ráměčkem 0,5 cm od okraje a rámečkem vysokým 1 cm pro vyplnění jména, ročníku a názvu rysu (umístěný podle výsledku buď v horní nebo dolní části rysu). V případě rysu na počítači se odevzdává rovněž zdrojový soubor, konstrukce jsou přehledně umístěny do pojmenovaných hladin.


  2.Rys č.2 - Konstruktivní fotogrammetrie
  Pokyny k vypracování: 4 x A3 297 x 420 mm, zpracování na počítači
 • 1. část
  Rekonstrukce snímku - určení prvků vnitřní orientace. Proveďte rekonstrukci snímku, tj. nalezněte horizont, hlavní bod a základnici (využijte známé rozměry nebo poměry délek). V ryse musí být patrné, které údaje byly využity k rekonstrukci. Sestrojte otočený půdorys a zornou kružnici. Pro tisk umístěte konstrukce a snímek tak, aby formát A3 obsahoval dolní distančník, alespoň jeden z úběžníků hlavních směrů, zornou kružnici a otočený půdorys.
 • 2. část
  Vkreslení nového objektu do snímku. Obrázek vhodně zvětšete (zorná kružnice dostatečně pokrývá formát A3) a pro další konstrukce využívejte redukci. Sestrojte otočený půdorys a perspektivu nového objektu. V tisku jsou ponechány konstrukce otočeného půdorysu a perspektiv pro několik důležitých bodů (veškeré konstrukce jsou ve zdrojovém souboru). Tisk nemusí obsahovat původní snímek, v tom případě je v tisku vhodně zvýrazněn původní objekt obrysovými čarami.
 • 3. část
  Vizualizace č. 1. Vytvořte render původního snímku s rekonstrukcí lineární perspektivy v prostoru. Obrázek se nemusí tisknout, odevzdává se pouze .pdf.
 • 4. část
  Vizualizace č. 2. Vytiskněte původní snímek s nově zakresleným objektem bez konstrukcí. Výkres pokrývá celou A3.
  Požadavky:
  Odevzdávají se tři vytištěné rysy na A3 a čtyři rysy v elektronické podobě (.pdf). Dále se odevzdává zdrojový soubor - výstup nejlépe z programu Rhinoceros. Ve zdrojovém souboru musí být otočený půdorys s volbou základnice procházející bodem půdorysu stavby a otočený půdorys s volbou základnice, pro kterou bude otočený půdorys vhodně zvětšený. Dále soubor obsahuje vymodelovaný objekt pro obě volby základnic (vymodelovaná je v obou případech také přístavba). Musí být jasně zřetelné, jak spolu oba 3D modely souvisí (stejnolehlost), vymodelujte několik paprsků. Ve vizualizaci č. 1 potom vyberte ze stejnolehlých objektů pouze jeden 3D model. Vše si můžete prohlédnout v ukázkovém souboru, který je přiložen. Vkreslená přístavba musí obsahovat alespoň jeden kruhový oblouk, jeho perspektivu rýsujte bodově. V Rhinu výslednou křivku vymodelujte jako Curve - Interpolate Points (křivka procházející body). Ve zdrojovém souboru používejte pro přehlednost vhodně pojmenované hladiny. Pro tisk použijte vhodné barvy a tloušťku čar. Otočený půdorys rýsujte čerchovanou čarou. Na prvních dvou rysech popište horizont, základnici, hlavní bod, distančník, úbežníky a případně další důležité body. Tištěné rysy obsahují též rámeček (0.5 cm od okraje) a rámeček se jménem (1 cm od spodního okraje rámečku)

  Ukázka
  1. část (.pdf), 2. část (.pdf), 3. část (.jpg), 4. část (.pdf), Zdrojový soubor (.3dm) - 3D model


  Akademický rok 2011/2012
  1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.
  2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.
  3.Odevzdání třech domácích prací, které budou zadávany během semestru.

  Seznam domácích úloh

  1.Rys č.1 - Zrcadlení v lineární perspektivě
  Zadání rysu 1. část, Zadání rysu 2. část
  Pokyny k vypracování: A3 297 x 420 mm na výšku
 • Rys tuší na čtvrtce
  Odevzdávají se dva rysy. Rys tuší na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Kopie na čtvrtce - vybarvený okopírovaný rys.
 • Rys tuší na pauzovacím papíře
  Odevzdávají se dva rysy. Tužkou na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Tuší na pauzovacím papíře - vyrýsovaný výsledek. Pauzovací papír je ke čtvrtce připevněn tak, aby bylo možno prohlédnout konstrukce na čtvrtce.
  Požadavky:
  Všechny elipsy, které se v příkladě vyskytují musí být vyrýsovány pomocí křivítka. Veškeré popisky jsou vyrýsované pomocí šablonky přiměřené velikosti. Rys je ve všech případech doplněn ráměčkem 0,5 cm od okraje a rámečkem vysokým 1 cm pro vyplnění jména, ročníku a názvu rysu (umístěný podle výsledku buď v horní nebo dolní části rysu).


  2.Rys č.2 - Konstruktivní fotogrammetrie
  Pokyny k vypracování: 4 x A3 297 x 420 mm, zpracování na počítači
 • 1. část
  Rekonstrukce snímku - určení prvků vnitřní orientace. Proveďte rekonstrukci snímku, tj. nalezněte horizont, hlavní bod a základnici (využijte známé rozměry nebo poměry délek). V ryse musí být patrné, které údaje byly využity k rekonstrukci. Sestrojte otočený půdorys a zornou kružnici. Pro tisk umístěte konstrukce a snímek tak, aby formát A3 obsahoval dolní distančník, alespoň jeden z úběžníků hlavních směrů, zornou kružnici a otočený půdorys.
 • 2. část
  Vkreslení nového objektu do snímku. Obrázek vhodně zvětšete (zorná kružnice dostatečně pokrývá formát A3) a pro další konstrukce využívejte redukci. Sestrojte otočený půdorys a perspektivu nového objektu. V tisku jsou ponechány konstrukce otočeného půdorysu a perspektiv pro několik důležitých bodů (veškeré konstrukce jsou ve zdrojovém souboru). Tisk nemusí obsahovat původní snímek, v tom případě je v tisku vhodně zvýrazněn původní objekt obrysovými čarami.
 • 3. část
  Vizualizace č. 1. Vytiskněte původní snímek s rekonstrukcí lineární perspektivy v prostoru. Výkres pokrývá celou A3.
 • 4. část
  Vizualizace č. 2. Vytiskněte původní snímek s nově zakresleným objektem bez konstrukcí. Výkres pokrývá celou A3.
  Požadavky:
  Odevzdávají se čtyři vytištěné rysy na A3 a rysy v elektronické podobě (.pdf), které přesně odpovídají čtyřem tištěným rysům. Dále se odevzdává zdrojový soubor - výstup nejlépe z programu Rhinoceros. Ve zdrojovém souboru musí být otočený půdorys s volbou základnice procházející bodem půdorysu stavby a otočený půdorys s volbou základnice, pro kterou bude otočený půdorys vhodně zvětšený. Dále soubor obsahuje vymodelovaný objekt pro obě volby základnic (vymodelovaná je v obou případech také přístavba). Musí být jasně zřetelné, jak spolu oba 3D modely souvisí (stejnolehlost), vymodelujte několik paprsků. V tištěné podobě potom vyberte ze stejnolehlých objektů pouze jeden 3D model. Vše si můžete prohlédnout v ukázkovém souboru, který je přiložen. Vkreslená přístavba musí obsahovat alespoň jeden kruhový oblouk, jeho perspektivu rýsujte bodově. V Rhinu výslednou křivku vymodelujte jako Curve - Interpolate Points (křivka procházející body). Ve zdrojovém souboru používejte pro přehlednost vhodně pojmenované hladiny. Pro tisk použijte vhodné barvy a tloušťku čar. Otočený půdorys rýsujte čerchovanou čarou. Na prvních dvou rysech popište horizont, základnici, hlavní bod, distančník, úbežníky a případně další důležité body. Tištěné rysy obsahují též rámeček (0.5 cm od okraje) a rámeček se jménem (1 cm od spodního okraje rámečku)

  Ukázka
  1. část (.pdf), 2. část (.pdf), 3. část (.jpg), 4. část (.pdf), Zdrojový soubor (.3dm) - 3D model


  Akademický rok 2010/2011
  1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.
  2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.
  3.Odevzdání třech domácích prací, které budou zadávany během semestru.

  Seznam domácích úloh

  1.Rys č.1 - Zrcadlení v lineární perspektivě
  Pokyny k vypracování: A3 297 x 420 mm na šířku
 • Rys tuší na čtvrtce
  Odevzdává se jeden rys. Rys tuší na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější.
 • Rys tuší na pauzovacím papíře
  Odevzdávají se dva rysy. Tužkou na čtvrtce - rys obsahuje všechny konstrukce, pomocné konstrukce jsou tenkou čarou, výsledek čarou silnější. Tuší na pauzovacím papíře - vyrýsovaný výsledek. Pauzovací papír je ke čtvrtce připevněn tak, aby bylo možno prohlédnout konstrukce na čtvrtce.
  Požadavky:
  Všechny elipsy, které se v příkladě vyskytují musí být vyrýsovány pomocí křivítka. Veškeré popisky jsou vyrýsované pomocí šablonky přiměřené velikosti.


  2.Rys č.2 - Konstruktivní fotogrammetrie
  Pokyny k vypracování: 3 x A3 297 x 420 mm, zpracování na počítači
 • 1. část
  Rekonstrukce snímku - určení prvků vnitřní orientace. Proveďte rekonstrukci snímku, tj. nalezněte horizont, hlavní bod a základnici (využijte známé rozměry nebo poměry délek). V ryse musí být patrné, které údaje byly využity k rekonstrukci. Sestrojte otočený půdorys a zornou kružnici. Pro tisk umístěte konstrukce a snímek tak, aby formát A3 obsahoval dolní distančník, alespoň jeden z úběžníků hlavních směrů, zornou kružnici a otočený půdorys.
 • 2. část
  Vkreslení nového objektu do snímku. Obrázek vhodně zvětšete (zorná kružnice dostatečně pokrývá formát A3) a pro další konstrukce využívejte redukci. Sestrojte otočený půdorys a perspektivu nového objektu. V tisku jsou ponechány konstrukce otočeného půdorysu a perspektiv pro několik důležitých bodů (veškeré konstrukce jsou ve zdrojovém souboru). Tisk nemusí obsahovat původní snímek, v tom případě je v tisku vhodně zvýrazněn původní objekt obrysovými čarami.
 • 3. část
  Vizualizace. Vytiskněte původní snímek s nově zakresleným objektem bez konstrukcí. Výkres pokrývá celou A3.
  Požadavky:
  Odevzdávají se tři vytištěné rysy na A3 a rysy v elektronické podobě (.pdf), které přesně odpovídají třem tištěným rysům. Dále se odevzdává zdrojový soubor - výstup nejlépe z programu Rhinoceros. Ve zdrojovém souboru používejte pro přehlednost vhodně pojmenované hladiny. Pro tisk použijte vhodné barvy a tloušťku čar. Otočený půdorys rýsujte čerchovanou čarou. Na prvních dvou rysech popište horizont, základnici, hlavní bod, distančník, úbežníky a případně další důležité body. Tištěné rysy obsahují též rámeček (0.5 cm od okraje) a rámeček se jménem (1 cm od spodního okraje rámečku)
  Ukázka
  1. část (.pdf), 2. část (.pdf), 3. část (.pdf), Zdrojový soubor (.3dm), 3. část (.pdf) - 3D model - preferováno, Zdrojový soubor (.3dm) - 3D model

  Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 10.1.2017