Základy zobrazovacích metod (MFF)

       

Povinný seminář pro učitelské obory matematika s druhým aprobačním předmětem.

Na semináři se budou probírat tato témata:

  • Stereometrie - základní axiomy, řezy tělesy, průnik přímky a tělesa
  • Osová afinita, středová kolineace
  • Vlastnosti rovnoběžného promítání
  • Volné rovnoběžné promítání
  • Mongeovo promítání
  • Kosoúhlé promítání
  • Lineární perspektiva

Studenti mohou být vyzváni k předvedení řešení geometrických úloh u tabule. Během semináře je samozřejmostí klasické rýsování.

Rozvrh: zimní semestr, 1/1 KZSylabus

Podmínky pro udělení zápočtu

Test

Termíny

Seznam studentů

V aktuálním semestru nenalezeni žádní studenti.
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 8.11.2021