Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie (MFF)

       

Seminář pro studenty deskriptivní geometrie a všechny další zájemce.

Na cvičení se budou probírat tato témata:

  • Projekce
  • Osvětlení
  • Rozbor fotografie
  • Počítačové modelovaní
  • Geometrický software

Rozvrh: zimní semestr, 0/2 KZ (cvičení)Sylabus cvičení

Podmínky pro udělení zápočtu

Seznam studentů

V aktuálním semestru nenalezeni žádní studenti.
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 12.10.2021