Geometric drawings

This page contains best student's work and projects which they developed within the subjects: descriptive geometry I, II, III. There are the geometric drawings - the outputs from Rhinoceros mainly from Rhinoceros.

Tato část webových stránek je věnována nejlepším studentským pracím vzniklých v rámci předmětů: Deskriptvní geometri I, II, III (dříve IIa). Jedná se především o rysy vytvořené v 3D modelovacím software Rhinoceros.Constructive photogrammetry / Konstruktivní fotogrammetrie

Eliška Chudáčková - DG IIa (2012/2013)

Kristýna Podhajská - DG IIa (2010/2011)

Radka Matěková - DG IIa (2010/2011)

Linear perspective / Lineární perspektiva

František Frühbauer - DG IIa (2012/2013) Yulianna Tolkunova - DG IIa (2012/2013)

Geometry of shadows / Geometrické osvětlení

František Frühbauer - DG IIb (2012/2013) Eliška Chudáčková - DG IIb (2012/2013) Radka Matěková - DG IIb (2010/2011)

Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 23.2.2014