Plochy stavební praxe (MFF)

       

Povinné cvičení pro učitelský obor Matematika a deskriptivní geometrie.

Na cvičení se budou probírat tato témata:

  • Technické osvětlení
  • Šroubové plochy
  • Rozvinutelné přímkové plochy

Studenti mohou být vyzváni k předvedení řešení geometrických úloh u tabule. Samozřejmostí je klasické rýsování během cvičení. Někdy bude cvičení probíhat také v počítačové laboratoři, kde se budeme seznamovat s moderními počítačovými softwary pro modelování.

Rozvrh: letní semestr, 0/2 ZSylabus cvičení

Podmínky pro udělení zápočtu

Seznam studentů

V aktuálním semestru nenalezeni žádní studenti.
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 21.5.2019