Počítačová geometrie II (MFF)

       

Povinná přednáška a cvičení pro učitelský obor Matematika a deskriptivní geometrie. Tento předmět se vypisuje vždy jednou za dva roky (akademický rok 2009/2010, 2011/2012, ...). Počítačová geometrie je také volitelným předmětem pro učitelské obory - Matematika v kombinaci s druhým předmětem vyjma informatiky. Pro učitelství Matematika a informatika doporučuji výběrové semináře například na katedře Kabinet software a výuky informatiky.

Na přednášce se budou probírat tato témata:

  • Základní vlastnosti křivek
  • Lagrangeův a Newtonův interpolační polynom
  • Hermitova interpolace
  • Spline křivka
  • Metoda nejmenčích čtverců
  • Bézierova křivka, algoritmus de Casteljau
  • Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
  • Základní vlastnosti ploch
  • Plochy počítačové grafiky

Na cvičení se daná témata budou procvičovat, studenti mohou být vyzváni k předvedení řešení geometrických úloh u tabule. Cvičení budou probíhat v počítačové laboratoři, kde se budeme se seznamovat s moderními matematickými softwary. Vybrané algoritmy budeme implementovat ve výpočetním prostředí MATLAB.

Rozvrh: letní semestr, 2/4 Z,ZkSylabus přednášky

Sylabus cvičení

Podmínky pro udělení zápočtu

Požadavky ke zkoušce

Seznam studentů

V aktuálním semestru nenalezeni žádní studenti.
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 11.3.2019