Počítačová geometrie I (MFF)

       

Povinná přednáška a cvičení pro učitelský obor Matematika a deskriptivní geometrie. Tento předmět se vypisuje vždy jednou za dva roky (akademický rok 2009/2010, 2011/2012, ...). Od letošního akademického roku (2011/2012) je Počítačová geometrie také volitelným předmětem pro učitelské obory - Matematika v kombinaci s druhým předmětem vyjma informatiky. Pro učitelství Matematika a informatika doporučuji výběrové semináře například na katedře Kabinet software a výuky informatiky.

Na přednášce se budou probírat tato témata:

  • Analytické vyjádření zobrazovacích metod - kótované promítání, Mongeovo promítaní, kosoúhlé promítání, axonometrie, středové promítání, cylindrická a sférická perspektiva
  • Transformace roviny a prostoru
  • Prostorové modelování - zobrazování těles, určování viditelnosti
  • Algoritmy počítačové geometrie - lokalizace bodu, množinové operace, hledání konvexního obalu, Voronoi diagram, triangulace
  • Algoritmizace úloh deskriptivní geometrie

Na cvičení se daná témata budou procvičovat, studenti mohou být vyzváni k předvedení řešení geometrických úloh u tabule. Cvičení budou probíhat v počítačové laboratoři, kde se budeme se seznamovat s moderními matematickými softwary. Vybrané algoritmy budeme implementovat ve výpočetním prostředí MATLAB.

Rozvrh: zimní semestr, 2/2 Z, ZkSylabus přednášky

Sylabus cvičení

Podmínky pro udělení zápočtu

Požadavky ke zkoušce

Seznam studentů

V aktuálním semestru nenalezeni žádní studenti.
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 22.11.2014