Kinematická geometrie (MFF)

       

Povinná přednáška a cvičení pro učitelský obor Matematika a deskriptivní geometrie.

Na přednášce se budou probírat tato témata:

  • Určenost pohybu v rovině
  • Hybná a pevná polodie
  • Speciální pohyby
  • Středy křivostí trajektoriií a obálek

Na cvičení se daná témata budou procvičovat, studenti mohou být vyzváni k předvedení řešení geometrických úloh u tabule. Samozřejmostí je klasické rýsování během přednášky i cvičení. Některá cvičení budou probíhat také v počítačové laboratoři, kde se budeme seznamovat s moderními počítačovými programy jako je například GeoGebra.

Rozvrh: zimní semestr, 2/2 Z+Zk, (přednáška a cvičení)Sylabus předmětu

Ukázky z GeoGebry

Požadavky k zápočtu a ke zkoušce

Seznam studentů

V aktuálním semestru nenalezeni žádní studenti.
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 23.12.2016