Geometrické plochy (MFF)

       

Povinná přednáška a cvičení pro učitelský obor Matematika a deskriptivní geometrie.

Na přednášce se budou probírat tato témata:

  • Rotační plochy
  • Přímkové plochy
  • Další plochy stavební praxe

Na cvičení se daná témata budou procvičovat, studenti mohou být vyzváni k předvedení řešení geometrických úloh u tabule. Samozřejmostí je klasické rýsování během přednášky i cvičení. Někdy bude cvičení probíhat také v počítačové laboratoři, kde se budeme se seznamovat s moderními počítačovými softwary pro modelování.

Rozvrh: zimní semestr, 2/2 Z+ZkSylabus přednášky

Sylabus cvičení

Podmínky pro udělení zápočtu

Požadavky ke zkoušce

Seznam studentů

V aktuálním semestru nenalezeni žádní studenti.
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 28.2.2017