Geometrie I (MFF)

       

Povinné cvičení pro učitelské obory.

Na cvičení se budou probírat tato témata:

  • Afinní prostory
  • Lineární soustava souřadnic a její transformace
  • Parametrické vyjádření podprostoru
  • Metrické úlohy

Na cvičení se daná témata budou procvičovat, studenti mohou být vyzváni k předvedení řešení geometrických úloh u tabule.

Rozvrh: zimní semestr, 2/2 Z+Zk (přednáška a cvičení)Sylabus cvičení

Podmínky pro udělení zápočtu

Seznam studentů

V aktuálním semestru nenalezeni žádní studenti.
Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 16.10.2013